CONTINOVA AB –  Er Totalentreprenör för professionell utrustning och förbrukningsmaterial till däck- och bilverkstäder

Service-Kunskap-Erfarenhet-Kvalitet

Dessa kärnvärden gör att Continova erbjuder däckservice- och bilverkstäder högkvalitativ verkstadsutrustning och förbrukningsmaterial som motsvarar kunders och myndigheters krav.

Vårt riktmärke är att alltid vara den främste i vår bransch och med vår kvalitetsnivå uppfattas som den främste affärspartnern. Kvalitetsnivån vilar på personalens aktiva kvalitetstänkande och lagarbete i alla funktioner.

Continova använder Jeeves som ERP, där de utvecklat en lösning som passar dem. Nu kommer de med Gung få en snabb, intuitiv och stabil lösning. Gungs plattform är snabb och direkt mot Jeeves, där vi har full integration till kunder, artiklar, alla prislistor, kundorder, fakturahistorik etc. Continovas kunder, säljare och sällananvändare kommer att med Gung få ett enkelt gränssnitt som säkerställer kvaliteten på order lika bra som Continova levererar  lösningar och produkter till sina kunder.

Fullservice är det vi kommer leverera till Continova, det är viktigt för att Continova skall kunna hålla löften till sina kunder.

 

Välkomna!