Stories we love

Silvent

Borås
Tillverkare & Distributör - Verkstadstillbehör
B2S & Integration mot Woocommerce

Silvent är en av världens största tillverkare av tryckluftsprodukter. Idag hjälper Silvent ledande företag i 50 länder med energioptimering och förbättrad arbetsmiljö. Silvent är ett svenskt företag med huvudkontor i Borås, där all forskning och utveckling sker. Företaget har idag 80 anställda och är representerade över stora delar av världen.

I januari 2017 expanderade Silvent då företaget öppnade ett kontor i Shanghai, China. Enkelheten för användarna, den korta implementationstiden och den täta kopplingen mot affärssystemet Jeeves var de viktigaste faktorerna, som gjorde att valet av system för att stötta företagets säljprocesser föll på Gung. Så här berättar Ulf Persson, Business Development Director på Silvent:

”- I samband med att vi bytte affärssystem ville vi förenkla våra säljares administrativa arbete. Tidigare var våra säljare inne i affärssystemets gränssnitt för att lägga order och söka information. Vi har många säljare på olika platser i världen och vi ville att de snabbt skulle komma igång i det nya affärssystemet. Lösningen Gung presenterade för oss var enkel och lättanvänd utan att för den delen tumma på funktionalitet som exempelvis handel mellan våra interna bolag. Vi hade kunnat välja affärssystemets standardlösning men då hade vi inte kommit i mål med utbildning och driftsättning i 6 länder som vår tidplan krävde, och alla säljare hade inte kunnat använda lösningen.”

"Lösningen Gung presenterade för oss var enkel och lättanvänd utan att för den delen tumma på funktionalitet"

Ulf Persson, Business Development Director - Silvent AB

Fortsatt expansion till nya länder med Gung

Under sommaren 2017 förvärvades Silvent av det börsnoterade investmentbolaget Lifco AB som ökat expansionstakten. Under 2018 startade man sin verksamhet i Benelux och under sommaren 2019 lade det säljarna i det nya bolaget i Spanien sina första order. Gung utgör det enda gränssnittet för orderhantering och mer än 100 000 order har passerat systemet.

”I nästa fas kommer vi se över möjligheten att koppla på våra globala distributörer i Gung berättar Ulf. Med Gung får vi en produkt att växa vidare med samtidigt som det ger oss fördelen att snabbt lära upp nya medarbetare. I vår expansionstakt med global kontroll på lager och distribution är det väldigt viktigt för oss att ha system och en partner som supportrar denna tillväxt. I och med vår investering i Gung har vi säkerställt vår fortsatta resa mot nya marknader”.

Kontakta mig för en webbdemo av Gung