Med närmare 140 enskilda leksaksbutiker i Sverige och Norge, är Lekia Sveriges största leksakskedja. Lekia är också en av de största grossisterna inom lek och baby i Skandinavien. Utöver försäljning i de fysiska leksaksbutikerna, sker även försäljningen via e-handel på www.lekia.se.

Lekia genomgår just nu en kraftig expansion och den främsta tillväxtmarknaden är Norge, där man de närmsta åren kommer att utöka antalet butiker markant. Det är bland annat Lekias expansiva tillväxt i Norge som har lett fram till behovet av ett nytt systemstöd.

Gung kommer användas som orderportal för alla Lekiabutiker i Sverige och Norge. På inköpssidan kommer vår leverantörsportal användas för att stödja hela inköpsprocessen vilket gör att Gung kommer knyta ihop hela ”säcken” från beställning hos leverantör till leverans i Lekiabutik. Detta ger konsumenterna och butikerna rätt information när de behöver den.

Välkommen till Gung – Lekia!