Silvent är en av världens största tillverkare av tryckluftsprodukter och hjälper ledande företag i 50 länder med energioptimering och förbättrad arbetsmiljö. Silvent är ett svenskt företag med huvudkontor i Borås, där all forskning och utveckling sker. Företaget har idag 80 anställda och är representerade över stora delar av världen. Den senaste expansionen skedde i februari då Silvent öppnade ett kontor i Shanghai, Kina. Silvent kommer köra Gung för sina säljare runt om i världen.