Behöver du ett PIM


[blockquote text=”Systemet förenklar alltså vardagen för båda parter, vilket ju är precis som det bör vara. Din organisation sparar tid och minimerar misstag, och kunden får mer information att gå på innan köp. Vilket i sin tur även sparar tid för er, då det minimerar felaktiga orders som sedan behöver returneras. En win-win-win situation, med andra ord. ” show_quote_icon=”yes” text_color=”#000000″]

Bakgrund

Hur många produkter och linjer har du i din webbutik idag? Har du bara ett par stycken så är de antagligen inte så svåra att hålla reda på. Det kanske inte heller är så tidskrävande att mata in information och se till att den är konsekvent med relevant information över kanaler. Har du istället en stor mängd produkter – en stor mängd kanaler –  då kan detta vara en tidskrävande uppgift och den produkthantering som bör vara enkel blir istället en utmaning. Det är här PIM-systemet kommer in i bilden.

Vad gör PIM?

PIM (Product Information Management) är helt enkelt ett system som hjälper er hantera produktinformation genom hela produktens livscykel. Den distribueras rätt och från en centraliserad plats i en databas. Som ett alternativ till att lägga in data manuellt – på en rad olika plattformar – och se till att varje produkt presenterar en unison bild oavsett kanal. Du kan antagligen redan nu se de fördelar som kommer med detta.

Minimerade är de manuella, administrativa uppgifterna, samtidigt som risken för misstag minskas drastiskt. Den data som tidigare behövdes laddas upp och sorteras manuellt, blir nu förstärkt, kategoriserad och samlad av PIM systemet, som sedan presenterar allting i butiken, affärssystemet och till dina kunder – på samma attraktiva sätt och på samma konsekventa vis oavsett produkt. Kunden kan hitta, se och undersöka produkter enkelt och informativt, för att sedan ta de bästa besluten.

[blockquote text=”Vi på Gung tror på en hållbar enkelhet, vilket innebär att det ska fortsätta vara lika enkelt oavsett hur stora ni blir. Att det inte ska bli mer komplicerat bara för att ni blir mer framgångsrika, utan att ni ska kunna fokusera på det ni gör bäst medan administrationen sköts snabbt och effektivt.” show_quote_icon=”yes” text_color=”#000000″]

Hur det underlättar för Er!

Systemet förenklar alltså vardagen för båda parter, vilket ju är precis som det bör vara. Din organisation sparar tid och minimerar misstag, och kunden får mer information att gå på innan köp. Vilket i sin tur även sparar tid för er, då det minimerar felaktiga orders som sedan behöver returneras. En win-win-win situation, med andra ord.

Vi på Gung tror på en hållbar enkelhet, vilket innebär att det ska fortsätta vara lika enkelt oavsett hur stora ni blir. Att det inte ska bli mer komplicerat bara för att ni blir mer framgångsrika, utan att ni ska kunna fokusera på det ni gör bäst medan administrationen sköts snabbt och effektivt. Och vårt PIM system kan vara ett fantastiskt bra redskap för just detta. Det är navet i vår lösning, skulle vi kunna säga; ett nav som låter oss hjälpa er presentera era produkter på samma konsekventa, informerande och attraktiva sätt oavsett kanal. Oavsett hur många produkter ni har, över hur många kanaler.

Vill ni veta mer om hur Gung kan hjälpa er? Varför inte kontakta oss för en första demo, och se hur det kan fungera i praktiken?

Vill du ladda ner vårt produktblad kan du göra det här

vill du ladda ner info?

För att ta kontakt med oss och en egen demo, klicka här!

Vill du se live hur Gung PIM fungerar?