Gung Kundportal med B2B, B2S och PIM

Med Gungs lösning som inkluderar B2B, B2S och PIM, har nu TST Sweden en komplett kundportal för sina processer. Gung PIM som kompletterar Garp med ytterligare information som rör produkterna, B2S där kundservice och säljare får ett stöd i ett webbgränssnitt. Kunderna kommer kunna logga in i B2B portalen där det kan lägga order, söka artiklar och information kring dem, se status på order och faktura med mycket mer. Gung är helt integrerat med Garp och ett fint komplement för att stödja deras erbjudande mot kunder.

TST Sweden AB

TST SWEDEN UTVECKLAR OCH TILLVERKAR PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING MED AVANCERADE TEKNISKA FUNKTIONER, HÖG KOMFORT OCH HÖGSTA KVALITET.

TST Sweden AB – Saving Lives. Ända sedan vi började vår verksamhet, 1990, har vi arbetat i nära samarbete med slutanvändare över hela världen. Idag har vi ett komplett sortiment av tekniskt avancerade produkter, med hög komfort och kvalitet.

Det är extra kul att kunna berätta om deras framgång där de blivit belönade av EY.  Jörgen Lilieroth bakom Borås företaget, TST Sweden fick ta emot priset Bästa internationella tillväxt. Det enligt motiveringen att han ”byggt upp sitt företag med en unik affärsidé, stabil tillväxt och konstant innovation”.

GUNG

”Gung erbjuder webbaserade lösningar för PIM, B2B e-Handel, B2S för säljare och kundtjänst samt en leverantörsportal. Lösningarna är integrerade mot  ERP och nyttjar tillgängliga sälj- och orderprocesser i systemet för att ge en friktionsfri och användarvänlig upplevelse. 

Gung har en unik kompetens med mångårig erfarenhet av webblösningar och ERP-system. ”Genom Gungs webbgränssnitt skapar vi ett lättillgängligt informationsflöde över hela kundens Supply Chain” Berättar Daniel Göhlin, VD på Gung. Webbgränssnittet kan hämta och ge information, direkt kopplat till affärssystemet när det gäller leverantörer, inköpare, produktansvariga, kunder, säljare, agenter och distributörer. Något som innebär att alla parter kan arbeta tillsammans på ett smidigare sätt. ”Jag är helt övertygad om att våra webbaserade orderprocesser för PIM, B2B och B2S stärker värdet av kundernas ERP-investering ytterligare.” avslutar Daniel Göhlin.”

Vi välkomnar TST Sweden som Kund!