SSL (Secure Sockets Layer) är ett säkerhetsprotokoll för att skicka krypterad information mellan browser och server.

Google har i omgångar gått ut med nyheten om att börjar markera icke-krypterade sidor som “Not secure” i sin webbläsare Chrome. Detta påverkar även om du surfar i inkognitoläge. Google vill slå ett slag för säkra anslutningar med HTTPS.

blog ssl säker anslutning med https .png

I nuvarande version av Chrome visas endast varning när ett lösenord eller kreditkort ska skrivas in. Nästa version av Chrome kommer alltså varna för all inmatning av text om det inte är en säker anslutning (HTTPS).  

Det som är viktigt att känna till är att det finns tre olika säkerhetsnivåer DV (Domain Validation ), OV (Organisation Validation) och EV (Extended Validation). Den sistnämnda EV är den säkraste anslutningen och kommer även att visa företagsnamn i adressfältet (exempelvis banker).

Extended-Validation-(EV)-SSL Extended Validation markeras upp med bolagsnamnet och hänglås i adressfältet. 

organization-Validation-(ov)-SSL Domain & Organisation Validation markeras upp med säkert och hänglås i adressfältet. 

Vi rekommendera vanligtvis om man skaffar sig ett Organisation Validation certifikat, eftersom detta ger en större trovärdighet. För att få denna typ av certifikat sker en manuell granskning där ditt organisationsnummer valideras med certifikatet. Detta leder till en högre säkerhetsnivå jämfört med Domain Validation där det endast görs en automatisk kontroll om du är domänens ägare.

Eftersom det finns tre olika säkerhetsnivåer är prisbilden stigande. Oftast är det nivån Domain Validation som webbhotell erbjuder (det finns även gratisversioner som en del webbhotell stödjer). Viktigt att tänka på är att certifikaten är tidsbegränsade och måste därför förnyas periodvis, oftast årsvis.